Trang chủ

>>

Sản phẩm dịch vụ

Thứ sáu, 24/05/2024 - -6:24:59 AM

FOXMAN ACCOUNTING| PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

(15:58:02 | 11/02/2015)

Foxman Accounting là phần mềm kế toán, quản trị được thiết kế và viết theo quy định của Bộ Tài chính cùng với các chuẩn mực kế toán. Với phần mềm Foxman Accounting, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào còn chương trình sẽ tự động tính toán và lên các sổ sách, báo cáo theo yêu cầu. Chức năng của chương trình là theo dõi các chứng từ đầu vào (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Hoá đơn bán hàng, Phiếu thanh toán,...). Dựa trên các chứng từ đó chương trình sẽ lên các báo cáo về Quản trị - Tài chính - Kế toán.

 

CÁC PHÂN HỆ CỦA FOXMAN ACCOUNTING

 

Vốn bằng tiền

 • Theo dõi thu chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi tại các ngân hàng theo từng loại tiền VND, USD, EUR,... Lập và in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi bằng máy vi tính.
 • Thanh toán cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền bán hàng, đối trừ công nợ.
 • Dễ dàng theo dõi, quản lý thông qua nhiều hình thức sổ sách kế toán tuỳ chọn. In sổ nhật ký thu, nhật ký chi, sổ quỹ, lưu chuyển tiền tệ,…  

 

Mua hàng và công nợ phải trả

 • Quản lý hàng nhập mua theo từng mặt hàng và nhà cung cấp,đồng thời theo dõi công nợ với người bán, người vận chuyển cũng như đối chiếu với việc thanh toán công nợ theo từng hóa đơn,lô hàng,hợp đồng, hạn thanh toán.
 • Tính và phân bổ chi phí mua hàng theo từng lần mua để có được giá vốn chính xác phục vụ phân hệ quản lý hàng tồn kho.
 • Theo dõi thuế nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn mua hàng... 

 

Bán hàng và công nợ phải thu

 • Quản lý hàng bán bắt đầu từ việc lập và in hoá đơn trên máy tính. Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra cũng như chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mại theo nhiều cách khác nhau.Cho phép quản lý và hạch toán thuận lợi hàng bán trả lại. Chọn hoá đơn để tự động lấy giá vốn khi nhập hàng bán bị trả lại.
  Quản lý công nợ phải thu của khách hàng theo hạn thanh toán.
 • Báo cáo bán hàng, Phân tích bán hàng đa dạng và có thể tuỳ chọn theo nhiều tiêu thức khác nhau như theo ngày, cách thức bán hàng, kết quả bán hàng theo từng bộ phận, nhân viên bán hàng...
 • Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán của từng đối tượng, Hóa đơn bán hàng, Tổng hợp phát sinh của đối tượng theo tài khoản...

 

Quản lý Hàng tồn kho

 • Quản lý nhập xuất tồn kho của vật tư hàng hóa, bắt đầu từ khâu lập và in phiếu nhập, phiếu xuất bằng máy vi tính, đồng thời nhận số liệu từ phân hệ mua hàng và bán hàng nhằm có được thông tin chính xác để  kiểm soát lượng hàng hoá tồn kho, hết tồn, tồn tối thiểu hay tồn tối đa.
 • Tính giá xuất vật tư theo nhiều phương pháp: Bình quân tháng, Bình quân di động, Đích danh và Nhập trước xuất trước.
 • Báo cáo: Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn vật tư hàng hoá, Sổ chi tiết vật tư,
 • Thẻ kho, Báo cáo kiểm kê vật tư hàng hoá (vật tư, hàng hoá kém phẩm chất), Báo cáo vật tư chậm luân chuyển,
 • Sổ chi tiết bán hàng, Tổng hợp nhập xuất kho theo tài khoản đối ứng, Báo cáo tồn kho chi tiết, Bảng chi tiết vật tư nhập xuất tồn theo tháng..

 

Quản lý tài sản

 • Theo dõi tăng giảm tài sản theo từng nhóm, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành, đối tượng sử dụng, quá trình luân chuyển tài sản qua các thời kỳ.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng. Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao cho phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất.
 • Chi phí khấu hao tài sản được khai báo để phân bổ cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng, công trình, sản phẩm.
  Hỗ trợ kiểm kê chi tiết tài sản theo từng nhóm, loại và đối tượng sử dụng.
 • In báo cáo: Bảng tính khấu hao tài sản, Bảng phân bổ khấu hao, Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản, Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản, Bảng tổng hợp tình hình tài sản, Thẻ tài sản.
 • Báo cáo chi tiết TSCĐ, Báo  cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ, Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ theo nguồn vốn..

 

Chi phí giá thành

 • Tập hợp, theo dõi chi phí xuất dùng trực tiếp cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình... theo từng giai đoạn.
 • Khai báo giá thành kế hoạch, so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch để từ đó có được những phân tích sắc bén làm cơ sở đề ra các quyết định điều hành doanh nghiệp có hiệu quả.
 • Tính và xác định giá trị dở dang trên dây truyền sản xuất theo bán thành phẩm cũng như hoàn nguyên về các yếu tố cấu thành.
 • Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
 • Tính giá thành theo các phương pháp: Phương pháp trực tiếp, loại trừ, phân bước, hệ số, định mức.
 • Bảng tính giá thành và các yếu tố cấu thành sản phẩm. Bảng tổng hợp và chi tiết chi phí theo khoản mục, Bảng kê chi phí theo khoản mục.

 

Kế toán Tổng hợp

 • Kết nối hữu cơ với các phân hệ vốn bằng tiền, mua hàng, hàng tồn kho, bán hàng, tài sản, giá thành. Là nơi tập hợp các dữ liệu để lên báo cáo tài chính cũng như báo cáo thuế.
 • Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán khoá sổ, kết chuyển, điều chỉnh tự động để lên các báo cáo, sổ sách theo chế độ kế toán
 • Sổ kế toán: Sổ cái, sổ chi tiết, bảng cân đối tài khoản, các sổ nhật ký…
  Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: Lãi lỗ, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Chi phí SXKD theo yếu tố, Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu…
 • Báo cáo tổng hợp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ, mua vào, bán ra, Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào có hoá đơn bán hàng.
 • Báo cáo quyết toán thuế GTGT, Tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập, Bảng kê tình hình nộp thuế.
 • Hệ thống các báo cáo về tình hình thu chi các quỹ tại đơn vị...  

 

ƯU ĐIỂM CỦA FOXMAN ACCOUNTING

 

 • Triển khai đáp ứng ngay tức thời các thay đổi cụ thể của khách hàng
 • Hệ thống tra cứu các danh mục của chương trình rất tiện ích nhanh chóng
 • Thao tác sử dụng chương trình dễ dàng.
 • Kết hợp với các phần mềm đặc thù (phần mềm quản lý nhà hàng . Phần mềm  quản lý khách hàng ,hợp đồng. Phần mềm quản lý bán lẻ ….) để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp  

 

HỆ THỐNG MẠNG

Hệ thống được thiết kế hoạt động tốt trên mạng LAN với mô hình máy chủ, máy trạm. Tất cả các dữ liệu khi phát sinh tại phần mềm máy trạm sẽ tự động chạy về phần mềm trên máy chủ mà người sử dụng không phải làm thêm thao tác gì

 

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

1    Nội dung bảo hành: Bảo hành miễn phí các lỗi của chương trình trong 12 tháng

Nâng cấp sửa đổi miễn phí về chế độ kế toán DN nhỏ & vừa, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế khi có thông tư thay đổi theo Quyết định của Bộ Tài Chính ban hành trong thời gian bảo hành.

2    Phương thức bảo hành: Khi nhận đ­ược thông báo của quý khách hàng , Foxman sẽ phải tiến hành khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

1.       H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, E-mail …

2.       Gửi phần sửa ch­ương trình qua internet

3.       Trực tiếp sửa chữa lỗi của ch­ương trình tại địa chỉ khách hàng

Khách hàng có thể tham khảo chi tiết nội dung cũng như Bản chào giá tại đây:Link

Khách hàng có thể tải phần mềm kế toán Foxman Accounting (Bản Demo) tại đây:

LINK 

*Tại lần đầu tiên tải file mềm Foxman Accounting khách hàng nên chờ một lúc để cảnh báo tải về được hiển thị*

------------------------------------------------------------- 

 

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan đến đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi !

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ :

 

Công ty TNHH quản trị doanh nghiệp Foxman

Văn phòng Hà Nội : phòng 524, tòa CT8B, khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh :  lầu 2, 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 04. 668 73 909

Website : http://www.foxman.com.vn

 

Hotline : 0915 592 665    | Mr. Tạ Quốc Anh

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Thống kê truy cập

Đang online 2

Thông kê truy cập 1102046

x

Hotline

(+84) 0915 592 665